KULLANIM ŞARTLARI

Buradaki şartlar ve koşullar İstanbul merkezli (“DomainMerkez.com”) şirketi tarafından hazırlanmış olup; siz, (“Siz ve diğerleri”) ile DomainMerkez.com arasında geçerlidir. DomainMerkez.com ve müşteri “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak tanımlanırlar. Bu sözleşme Sevtron tarafından işletilen DomainMerkez.com sitesini kullanarak yapacağınız bir veya birden fazla alan adı satışının şart ve koşulları ile DomainMerkez.com’un size ve sizin de DomainMerkez.com’a karşı olan yükümlülüklerinizi açıklar.

DOMAINMERKEZ.COM HİZMETLERİNİ KULLANARAK; KAYIT FORMUNU DOLDURARAK, SATIŞ ESNASINDA “ŞARTLARI & KOŞULLARI OKUDUM VE KABUL ETTİM” MADDESİNİ İŞARETLEYEREK; BU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ (DOMAINMERKEZ.COM BU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.) EĞER BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETMEK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN DOMAINMERKEZ.COM SİTESİNDE SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAYINIZ. DOMAINMERKEZ.COM TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERİ KULLANARAK VE KULLANMAYA DEVAM EDEREK BU SÖZLEŞMEYİ VE DEVAMINDAKİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ.

ÖYLE Kİ, DomainMerkez.com, Sevtron’a ait olan alan adlarının reklam ve satışını yapmak üzere kullanıcılarına DomainMerkez.com sitesi üzerinden hizmet sunmaktadır.

ŞİMDİ, DOLAYISIYLA, burada yer alan karşılıklı verilen sözler, faydalar ve şartlar ve diğer tüm hususlar yeterli kabul edilmiş ve DomainMerkez.com ile Siz aşağıdaki maddelere göre yasal olarak birbirinize karşı sorumlu kabul edilmektedir:

UYGUNLUK

Geçerli yasa uyarınca yalnızca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen yetişkinler, DomainMerkez.com aracılığıyla gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılabilir. Kayıt bilgilerini DomainMerkez.com ile tamamlayarak veya DomainMerkez.com aracılığıyla gerçekleştirilen ticari faaliyetlere katılarak, 18 yaş veya bazı ülkelerde 21 yaş ve üzeri olduğunuzu, yasal olarak bağlayıcı yükümlülükler üstlenmeye yetkili olduğunuzu ve Taahhüt ettiğiniz yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli kaynakları temin edebileceğini belirtenler hizmetlerden faydalanabilirler. DomainMerkez.com, hizmetlerini istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle reddetme, sınırlama veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

SATIŞ ŞARTLARI

Alıcı, burada tamamen referans olarak dahil edilen DomainMerkez.com Genel Kullanım Koşullarını anlamakta ve kabul etmektedir. Alıcı, satın almak üzere seçilen Alan Adları için listelenen Toplam Fiyatı ödemeyi kabul eder. DomainMerkez.com Alıcıya, Alan Adı (lar) nın denetimini, Alıcıya yapılan ödemenin netleştirilmesinden sonraki 72 iş saatinde kalıcı olarak aktarılmasıyla ilgili ayrıntılı talimatları e-postayla göndermeyi kabul eder. Herhangi bir nedenle aktarma işleminde bir gecikme varsa DomainMerkez.com, 48 saat içinde e-postayla veya telefonla Alıcı transferi durumu hakkında bilgi verecektir. Alıcı, Alan Adı (ları) için aktarma işleminin ICANN akreditasyon politikalarına ve usullerine uygunluğunu kabul eder. ICANN ve kayıt şirketi politikaları ve prosedürleri ile ilgili bilgiler www.icann.org adresinden bulunabilir. Alıcı, yasaların izin verdiği ölçüde, DomainMerkez.com’u, Alan Adı (ları) satışı nedeniyle ortaya çıkabilecek veya bu alanlardan kaynaklanabilecek veya doğabilecek herhangi bir yükümlülük veya iddia veya tartışmadan tazmin etme hakkına bu anlaşma gereği sahiptir. DomainMerkez.com ve Alıcı, her ikisi de bu sözleşmeyi imzalamak ve şartlarını yerine getirmek için tam yetkiye sahip olduğunu diğerine karşı belirtir ve temsil eder. Alıcı, satıştan sonra 7 gün içinde Alan Adı (lar) nın kontrolünü elinde tutmayı kabul eder ve Alıcı, “WHOIS” bilgisinde listelenen son kullanma tarihinden önce kayıt tescil belgesi ile Alan adı kayıtlarını yenilemekten yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Bir WHOIS araması, birçok farklı yerde örneğin WhoIs.org’da bulunabilir.

Bu Sözleşmenin konusunu oluşturan alan adı veya herhangi bir bölümünde herhangi bir Marka, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olmadığınızı veya bunu beyan etmediğinizi belirtiniz. Alternatif olarak, eğer şimdi yaparsanız veya gelecekte bu haklara sahipseniz veya böyle haklarınızı beyan ederseniz, kendi adınıza yaparsınız ve temsil ettiğiniz herhangi bir kişi adına bu iddialardan vazgeçersiniz ve Sevtron ve ebeveynleri, yan kuruluşları, halefleri, Bu haklardan doğan taleplerden avukat, müteahhit, acenteler, çalışanlar, memurlar, müdürler, hissedarlar ve bağlı kuruluşları tayin eder. DomainMerkez.com, Alıcı, Alan Adının satışından itibaren 7 gün içinde, verilen talimatlara uygun olarak Alan Adı (lar) nın denetimini ele geçirmeyi başaramazsa Alan Adı (lar) nın satışını iptal etme hakkını saklı tutar. BÜTÜN ALIŞVERİŞ SATIŞLARI NİHAİDİR.

DomainMerkez.com ile olan tüm yazışmalar “Sevtron Yatırım Danışmanlığı Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Hayris Apartmani 40/8 Şişli İstanbul Türkiye 34381 adresine gönderilmelidir. Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

GARANTİLERİN REDDİ

BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SİZE SUNULAN TÜM ÜRÜNLER, HİZMETLER, BİLGİ VE VERİLER “OLDUĞU GİBİ” VE “OLDUĞU YERDE” HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR. DOMAINMERKEZ.COM, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ ZIMNİ YOKULMASI, TEKNİK DESTEĞİN SAĞLANABİLİRLİĞİ VE KALİTE VE SINIRLI OLMAKSIZIN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARA AÇIKÇA KARŞI TUTULAMAZ. DOMAINMERKEZ.COM, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HİZMETE UYGUNLUK VEYA KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİSAYAR EKİPMANINI VEYA DİĞER MÜLKİYETİ ETKİLEYEN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZARARLI HERHANGİ BİR ZARAR VEYA VİRÜSLER İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR OLMADAN; DOMAINMERKEZ.COM SAĞLANAN FONKSİYONLARIN VE HİZMETLERİNİN GÜVENLİ, ZAMANINDA, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA VEYA DOLAYLI OLACAK HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE; DOMAINMERKEZ.COM SAĞLANAN HİZMETLERİNİZİN GEREKLİLİKLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA DOMAINMERKEZ.COM’UN VERDİĞİ HİZMETLERİN BELİRLİ DONANIM, YAZILIM, SİSTEM VE VERİLERLE KOMBİNASYONU DA KULLANILACAKTIR.

SÖZLEŞME SÜRESİ; DEĞİŞİKLİK; SONLANDIRMA

DomainMerkez.com’un bu Sözleşmeyi ve Hizmetleri zaman zaman değiştirebileceğini kabul ediyorsunuz. DomainMerkez.com’un, bu değişiklikler yapıldığında makul bir şekilde yapabileceği değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. DomainMerkez.com’dan Hizmetler satın aldıysanız, bu Anlaşmanın süresi, Hizmetleri kullanmaya ve kullanmaya devam ettiğiniz sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. DomainMerkez.com’un, DomainMerkez.com’dan Hizmetler satın almak için kullanabileceğiniz üçüncü taraflar tarafından yapılan herhangi bir beyan ile ve DomainMerkez.com’da yayınlanabilecek genel nitelikteki herhangi bir bildirimle bağlı olmadığını kabul edersiniz. DomainMerkez.com, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, sağlanan hizmetleri veya DomainMerkez.com tarafından belirlenen fiyatları ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir. Bu sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğe benzer şekilde, bunlar yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bağlayıcı olacaktır.

DomainMerkez.com Hizmetlerini kullanımınızı sona erdirmek isterseniz DomainMerkez.com’a bildirimde bulunmaktan sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. DomainMerkez.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeye veya herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, bu Sözleşmeye veya DomainMerkez.com tarafından sağlanan Hizmetler’in herhangi bir ticari faaliyetine veya başka bir şekilde kullanılmasına son verebilir. Yukarıdaki açıklamaları sınırlamaksızın, DomainMerkez.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmenin veya diğer DomainMerkez.com politikalarının yükümlülükleri veya ruhu ile çelişkili olduğunu belirlediğinde veya DomainMerkez.com kendi takdirine bağlı olarak başkalarının mülkiyet haklarını ihlal ettiğinizi veya haklarını ihlal etmeyi denediğinizi belirlerse; DomainMerkez.com’a sağladığınız herhangi bir bilgi DomainMerkez.com’un takdirine bağlı olarak yanlışsa veya DomainMerkez.com bu bilginin doğruluğunu doğrulayamaz veya doğrulatamaz bu Sözleşmeyi feshedebilir.

YASADIŞI VEYA HATALI KULLANIM

Hizmetleri kullanmanızın şartı olarak, yasalara aykırı veya bu hüküm ve koşullar tarafından yasaklanan ve geçerli tüm yerel, eyalet, federal ve uluslararası yasalar, hükümet kurallarına veya gereksinimler herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir sebepten dolayı, DomainMerkez.com’un Hizmetlerini sizin uygunsuz veya yasadışı kullanımı için düzeltici önlemler alması durumunda, Hizmetler için ödenen ücretlerin hiçbirini geri almaya hakkınız olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Eğer hizmetler satın aldıysanız, DomainMerkez.com’un Hizmetler’in kullanımını izlemek zorunda olmadığını lütfen unutmayın. DomainMerkez.com, Hizmetler’i kullanımınızı inceleme ve Hizmetler’i tamamen kendi takdirine bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. DomainMerkez.com, Hizmetler’e erişiminizi herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle, feshetme hakkını saklı tutar. DomainMerkez.com, DomainMerkez.com’a veya bağlı şirketlerinden veya ortaklarına karşı bu tür yasal işlemlerin sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, Hizmetler kullanımınız yasal işlem veya tehdit edilen yasal işlem sonucunda ortaya çıkarsa veya Hizmetler’i feshetme hakkını saklı tutar Veya tehdit altındaki yasal işlem sonuçta müdahale ile veya mülkiyetten yoksun olarak belirlenir. Ahlaki açıdan sakıncalı veya yasadışı faaliyetler arasında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir: Üçüncü şahısları kınamak, utandırmak, utandırmak, taciz etmek, tehdit etmek, iftira veya taciz etmek için tasarlanmış faaliyetler; Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve / veya faaliyet gösterdiğiniz yabancı ülkelerce yasaklanan faaliyetler; Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornografisi gibi yasadışı davranışları başkaları tarafından teşvik edilmesi için tasarlanan faaliyetler; Ahlaksız, müstehcen, üçüncü bir şahsın gizliliğini istila eden, ırkçı, etnik veya diğer şekilde sakıncalı olan faaliyetler; Bir üçüncü şahsın kimliğini taklit etmek için tasarlanmış faaliyetler; Diğer bilgisayarlara veya ağlara yasadışı erişim (ör. Saldırı); İnternet virüslerinin dağıtımı veya benzeri yıkıcı faaliyetler; Ve etik olmayan küçüklere herhangi bir şekilde zarar vermek veya bunları kullanmak için tasarlanmış etkinlikler. Herhangi bir sebepten dolayı, DomainMerkez.com’un Hizmetlerinin sizin uygunsuz veya yasadışı kullanımı için düzeltici önlemler alması durumunda, DomainMerkez.com’a ödenen ücretlerden herhangi birinin geri ödenmesi hakkına sahip olmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

BİLGİ VE GİZLİLİK

DomainMerkez.com, burada referans olarak verilen bilgilerin kullanımını ve bu koşulları okuduğunuzu, kabul ettiğinizi ve kabul ettiğiniz şartları içeren bir Gizlilik Politikası’na sahiptir. Bu politika gelecekte değişebilir ve zamanın herhangi bir noktasında o andaki politika geçerli olur. Olabilecek değişiklikler için lütfen bu politikayı zaman zaman kontrol edin. DomainMerkez.com ve onun sağladığı Hizmetler ile ilgili olarak ve bu hizmetlerle ilgili olarak yapılan herhangi bir etkinlik sırasında bize veya herhangi bir başka kişiye verdiğiniz tüm bilgilerden yalnızca siz sorumlusunuz. DomainMerkez.com, DomainMerkez.com’un, Hizmetlerimize olan potansiyel sorumluluk, kayıp veya aksamadan kaçınmak için tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerekli gördüğü veya uygun gördüğü bu tür bilgilerle ilgili herhangi bir işlemi yapabilir.

FİKRİ MÜLKİYET

Aksi belirtilmedikçe, DomainMerkez.com’un veya lisans vereninin Hizmetlere ilişkin tüm hakları, unvanları ve ilgisini ve maddi olmayan varlıklarla ilgili diğer hakları da içeren tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu kabul edersiniz. Bu tür Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili herhangi bir unvan veya ilginin size devredilmediğini kabul etmektesiniz ve bu tür bir Hizmette herhangi bir hak talebinde bulunmayı kabul etmiyorsunuz.

Bu Sözleşme’de, diğer politikalarda, DomainMerkez.com’da ve bağlı web sitelerinde yer alan tüm içeriğin ve materyallerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli telif hakkı, patent, marka, hizmet markası ve ticaret yasaları tarafından korunduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Geçerli diğer tüm mülkiyet hakları ve yasaları ve DomainMerkez.com’un veya lisans vereninin açıkça bu tür içerik ve materyallerin haklarını saklı tutar. DomainMerkez.com’un veya lisans vereninin açık yazılı izni olmaksızın, yukarıda açıklanan içeriği veya materyali herhangi bir şekilde kullanma yasağınızın bulunduğunu ayrıca anlar ve kabul edersiniz.

TEMSİLCİLİK VE GARANTİLER

Siz veya sizin tarafınızdan bu Sözleşmeyi elektronik olarak yürüten kişiler, işbu Sözleşmeyi imzalama hakkına, gücüne, yasal kapasiteye ve uygun yetkiye sahip olduklarını ve bu Sözleşmeye girme hakkına sahip olduklarını ve bu Sözleşmeyi elinde bulundurduklarını ve başka herhangi bir kişiye veya Işbu Sözleşmenin konusu olan hak, iddia veya menfaatlerden herhangi birine sahip değildir. 18 ya da 21 yaşında veya daha büyük olduğunuzu veya bu Sözleşmeyi sizin adınıza giren 18 ya da 21 ya da daha büyük yaştaki Sizi temsil etmek üzere yasayla yetkilendirilmiş bir acenteniz olduğunu beyan ve garanti etmektesiniz. Yaptığınız her eylemin iyi niyetle yapıldığını garanti ediyorsunuz.

TAZMİNAT

Sevtron, ve iştirakleri, DomainMerkez.com ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve üçüncü taraf lehtarları zarara uğratacak ve bu Sözleşmeye ve çalışanlarına, yöneticilerine, memurlarına, temsilcilerine ve bağlı kuruluşlarına herhangi bir DomainMerkez.com’a veya üçüncü taraf lehtarına karşı tarafınızdan veya başka herhangi bir üçüncü taraf lehtarına karşı getirilen, talep, dava veya diğer işlemlerin, bu Sözleşmeden doğan herhangi bir iddiada veya iddiada bulunan herhangi bir iddiada veya iddia edilen iddia ile; Üçüncü şahısların herhangi bir telif hakkı, ticari sır veya ticari markayı ihlal ettiğini iddia eden üçüncü şahıslar; Veya Bu Sözleşmeyle sağlanan hizmetleri bu Sözleşmeyle çelişen herhangi bir şekilde veya bu Sözleşmeyi ihlal eden şekilde kullanmanız durumunda bu bölümdeki yükümlülüğünüz, gerçek maddi tazminat bedelleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, DomainMerkez.com’a karşı veya başka bir şekilde herhangi bir talep, dava ya da talep ile bağlantılı olarak ya da bununla bağlantılı olarak verilen gerçek avukatlık ücretleri ve masraflar dahil olmak üzere tüm eylemlerden sorumlu olursunuz.

FERAGAT

Hiçbir Taraf, bu Sözleşmeden doğan herhangi bir talebi veya bu Sözleşme uyarınca herhangi bir hak, imtiyaz veya sözleşmeden doğan herhangi bir iddiayı, böyle bir iddianın, gücün, hakkın feragat edilmedikçe hareketsiz kılınması, geciktirilmesi veya başka bir sebeple feragat ettiği kabul edilmeyecektir. İmtiyaz veya çözüm, açıkça, usulüne uygun olarak yürütülen ve böyle bir Taraf adına teslim edilen yazılı bir belgede açıklanmaktadır; Ve bu tür feragatlerin verildiği özel durum haricinde uygulanamaz veya herhangi bir etkisi olmayacaktır.

HUKUK TERCİHİ; FORUM

Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Taraflar, işbu Anlaşma ile ilgili herhangi bir işlemin Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olduğunu ve ayrıca bu mahkemelerin uygun yerini kabul ettiklerini kabul etmektedir. Hakim olan herhangi bir fiil, makul avukatlık ücretlerini, bunlarla bağlantılı masrafları ve harcamaları geri almaya yetkilidir.

DUYURU

Bu Anlaşma uyarınca DomainMerkez.com’a teslim edilmek için gerekli veya izin verilen veya bildirilen herhangi bir bildirim ya da diğer iletişim, yazılı ve gerekçeli olarak, istenen iadeli makbuz ile “Sevtron Yatırım Danışmanlığı Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Hayris Apartmani 40/8 Şişli İstanbul Türkiye 34381 teslim edilmiş sayılır. Bu Anlaşma uyarınca DomainMerkez.com tarafından Size teslim edilmek veya verilmesine izin verilen veya bildirilen herhangi bir bildirim, DomainMerkez.com’a sağladığınız iletişim adresine e-posta gönderilerek sağlanır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizliliğiniz DomainMerkez.com için çok önemlidir. Ticari hizmetlerimizin normal çalışmasının bir parçası olarak, sizin hakkınızdaki bilgileri toplar ve bazı durumlarda açıklarız. Bu Gizlilik Politikası, sizin hakkınızda topladığımız bu bilgilere ne olacağı hakkında bilgi verir. Bu uyarının gizlilik politikaları, domainmerkez.com için geçerlidir.

BİLGİ PAYLAŞIMI

Kişisel bilgilerinizi, siparişinizi gönderme veya müşteri hizmetleri sunma gibi iş faaliyetlerimiz konusunda bize yardımcı olacak hizmetleri sunan şirketlere sağlayabiliriz. Bu şirketler kişisel bilgilerinizi yalnızca bu hizmetleri bize sağlamak için gerekli şekilde kullanmaya yetkilidir.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasında açıklanan yollarla üçüncü kişilerle paylaşacağız.

Kişisel bilgilerinizi de açıklayabiliriz

Bir mahkeme celbi veya benzeri bir yasal sürece uymak gibi

Haklarınızın korunması, güvenliğinizin veya başkalarının güvenliğinin korunması, dolandırıcılık araştırması veya bir hükümet talebine yanıt vermek için açıklama yapılması gerektiğini iyi niyet olduğuna inandığımızda,

DomainMerkez.com varlıklarının tamamını veya bir bölümünü birleştirecek, satın alacak veya satış yaparsa, Web sitemizde, kişisel bilgilerinizin sahipliğinde veya kullanımında meydana gelen herhangi bir değişiklik hakkında e-posta ve / veya önemli bir bildirim yoluyla bildirilecektir. Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak seçebileceğiniz herhangi bir seçenek,

Önceden vermiş olduğunuz onayla birlikte başka herhangi bir üçüncü şahsa bildirilebilir.

BİLGİLERİNİZİ DEĞİŞTİRME

Kişisel bilgilerinizin doğruluğunu kontrol etmek, kaldırmak ve güncellemek için info@domainmerkez.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Onayınızla birlikte, referansınızı isminizle birlikte gönderebiliriz. Referansınızın kaldırılmasını istiyorsanız lütfen info@domainmerkez.com adresinden bize ulaşın.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Bize gönderilen kişisel bilgilerin her ikisi de iletim sırasında ve onu aldıktan sonra korumak için kabul gören standartları genel olarak kabul ettik. Sipariş formlarımıza hassas bilgiler (kredi kartı numarası gibi) girdiğinizde, bu bilginin güvenli soket katmanı teknolojisi (SSL) kullanılarak aktarılmasını şifreliyoruz.

Bununla birlikte, Internet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenlidir. Dolayısıyla, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Web sitemizdeki güvenlikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, info@domainmerkez.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hesabınız aktif olduğu sürece veya size hizmet sunmak için ihtiyaç duyduğunuz sürece bilgilerinizi koruruz. Hesabınızı iptal etmek isterseniz veya hizmetlerinizi sunmak için artık bilgilerinizi kullanmamızı istemiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Bilgilerinizi hukuki yükümlülüklerimize uymak, uyuşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulamak için gerektiği gibi kullanacağız.

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu gizlilik politikasını, bilgi uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak incelemenizi öneririz.

ÖDEME FORMU

Şu anda, Havale, EFT, Kredi kartlarını (Visa, MasterCard, American Express, Discover) ve PayPal güvenli ödeme sistemi aracılığıyla kabul ediyoruz.

FATURALAMA

Müşteriler e-postayla fatura edilecektir.

HESAP ÜCRETLERİ

Hizmet satın almak için kullanılan bir kredi kartıyla ters ibraz yapılırsa, söz konusu hesaplar derhal askıya alınacaktır. Yeniden etkinleştirmek için işleme ücreti 200 dolar olacaktır.

İPTALLER

Herhangi bir sebepten dolayı herhangi bir zamanda hizmeti iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.

İPTAL VE İADE POLİTİKASI

DomainMerkez.com yalnızca premium alan adı sunduğu için, sipariş tamamlandıktan ve alan adı aktarılırken veya devam ederken iptal veya geri ödeme yapmayız. Müşteri olarak, sitemizdeki herhangi bir alanı satın alarak bunu anlamanız sizin sorumluluğunuzdadır.

ABONELİK POLİTİKASI

DomainMerkez.com tarafından gönderilen e-postalar evrensel yasaya uygun olarak gönderilir. DomainMerkez.com’da, haklarınızı ciddiye alırız ve evrensel yasaya ve tüm abone taleplerine uymak için her türlü çabayı gösterdik. Etkileşimli bir kullanıcıysanız, DomainMerkez.com zaman zaman e-posta yoluyla sizinle iletişime geçebilir. Posta listemizden kaldırılmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Tercihlerinizi derhal güncelleyeceğiz. Lütfen hangi listeyi kaldırmak istediğinizi ve hangi e-posta adresini kaldırmak istediğinizi belirtin. Birden çok e-posta adresine e-posta gönderiyorsanız, her bir e-posta adresini ayrı ayrı aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. E-posta yoluyla aboneliğinizi iptal ederseniz, yalnızca referans olarak yazdığınız belirli bir e-posta adresi posta listesinden kaldırılacaktır.

DomainMerkez.com, hesabınızdaki bir değişikliğe ilişkin e-postaları, doğrulama e-postalarınızı, soruların takip e-postalarını ve diğer karşılaşmaları içeren idari veya bilgilendirme amaçlı e-posta yoluyla sizinle iletişime geçmeye devam edebilir. Bu etkileşimler ticari e-postalar olarak değerlendirilmez.